Milujete také cestování vlakem? UrÄitÄ› si myslím, že každý ÄlovÄ›k cestuje, kdo tvrdí, že necestuje, tak kecá. Protože i cesta vlakem nebo jakoukoliv jinou dopravní hromadnou dopravou, tak prostÄ› to znamená, že prostÄ› cestujete. Já samozÅ™ejmÄ› Äasto cestuji vlakem, protože já prostÄ› na to auto moc nejsem a mám ráda takovou pohodlnÄ›jší dopravu. Když prostÄ› řídím sama, tak prostÄ› si myslím, že to je víc takové zodpovÄ›dnÄ›jší. Ale lepší je prostÄ› se vozit a nÄ›kdo se prostÄ› rád vozí, a tÅ™eba klidnÄ› právÄ› i tím vlakem. V tom vlaku je to takové hodnÄ› pohodlné, protože si vlastnÄ› sednete a ten vlak vás prostÄ› zaveze, nemusíte nad niÄím pÅ™emýšlet.
 
Vlak
 
Můžete mezitím tÅ™eba i pracovat, protože je hodnÄ› lidí, nebo i hlavnÄ› mladých lidí, kteří si sebou do vlaku berou notebook. Vždycky ho vytáhnou a opravdu jsou dvÄ› tÅ™i hodiny ve vlaku a prostÄ› si dÄ›lají na poÄítaÄi různé vÄ›ci. Myslím si, že to je úplnÄ› úžasné, protože vlastnÄ› ten vlak vám vlastnÄ› dává mnohem víc Äasu i na nÄ›jakou práci. Protože když budete řídit sami, tak byste tÅ™eba nestihli tu práci na poÄítaÄi, kterou v tom vlaku udÄ›láte. Takže ona má opravdu vÅ¡echny svoje výhody. SamozÅ™ejmÄ› musím říct, že strojvedoucí opravdu má velkou zodpovÄ›dnost, protože sedí v té soupravÄ› a má za sebou opravdu mnoho lidí, ale vás to nemusí zajímat, protože vy opravdu sedíte v tom vlaku a můžete si tam dát i nÄ›jaké kafíÄko.
 
Vlak
 
Můžete si tam cokoliv objednat, protože v tÄ›ch lepších vlacích je prostÄ› catering, který prostÄ› vám nabízí nÄ›jaké možnosti, abyste si mohli nÄ›co zakoupit. Takže rozhodnÄ› si myslím, že to je vlastnÄ› úplnÄ› úžasné a je to super. A stále to cestování tím vlakem je takové přínosné, protože si můžete kamkoliv zajet podívat. Horší je to, když tÅ™eba vlak má nÄ›jaké zpoždÄ›ní. Bohužel, to tak je, s tím se prostÄ› musí poÄítat, že opravdu mohou nastat nÄ›jaké komplikace, jako o zpoždÄ›ní vlacích, nebo se může stát nÄ›co na trati. ProstÄ› to takové je a musíme to pÅ™ijmout, takže rozhodnÄ› není vlak k zahození. A kdo rád cestuje vlakem, tak cestujte.