Muži se samozřejmě hodně liší od žen. A to nejen po fyzické, ale i po psychické stránce. Zatímco u žen je zcela normální brečet jak v soukromí, tak i na veřejnosti. Nikdo je za to neodsuzuje ani to nikdo nebere jako jejich slabost. Je to zkrátka přirozené. Ale tak proč pro muže to tak úplně neplatí? Muž, když projevuje své emoce naplno je většinou považován za slabocha. V tomto směru je společnost pozoruhodná. Určitě není dobré muže posuzovat podle celku. Muž je přece individuální bytost. A každý je přece úplně jiný. Pojem mužského ega právě vznikl podle toho, jaké stereotypy jsou o mužích rozšiřovány.

muž

Možná proto jsme si vytvořili pojem jako je mužské ego a sobectví. Ego znamená v překladu já. A ano muži jsou někteří přehnaně egoističtí. A to třeba v situacích, kdyby měli myslet na celek, a ne na sebe. Jako například v rozhodnutích, které se týkají celé jeho rodiny. Muži také díky svému egu kladou vlastní zájmy vždy na prvním místě. Ego nám dále pomáhá udržovat zdravé vztahy. Ale samozřejmě se to nesmí v žádném případě přehánět. Vše se musí udržovat v harmonii. Není dobré, když je ego příliš vysoké, ale nemělo by být ani příliš malé. Muži jsou natolik ovlivňováni stereotypy a přesvědčeními, které se jich týkají. Například vlastně ani neví, jak se z nich stali fotbaloví nadšenci například. Nebo proč tak rádi chodí do hospody a na pivo. V těchto okamžicích se mužské ego propojuje s ostatními. Muži byli po staletí vychováváni tak, aby vykonávali mužské a důležité funkce, kde se emoce na odiv nedávají.

muž

Věřili, že emoce musejí jít stranou. A že do popředí se za každou cenu dostává fyzická síla. Někteří místo toho, aby projevili smutek, vyjádří raději hněv. Protože se jimi to zdá přijatelnější. Pokud tedy chcete, aby váš muž zapracoval na svém egu a byl laskavější. Musíte si s ním o všem pořádně promluvit. Je důležité, aby věděl, že jeho emoce pro vás neznamenají slabost, ale právě naopak. Že je pro vás důležité, aby své city vyjadřoval. A že nemusíte být neustále v popředí a všechno řídit. Že slabost se připouští a není na tom vůbec nic špatného. Ukažte mu svoji náklonost a komunikujte. To je základ.