Je nÄ›kolik možností jak izolovat specifické látky z přírodních surovin, například z chmele, z koÅ™ení Äi olejnatých semen. Jednou z tÄ›chto metod je klasická extrakce nízkovroucími organickými rozpouÅ¡tÄ›dly, jako je například dichlormethan, ethylacetát, ethanol nebo methanol. U této metody vÅ¡ak téměř vždy zůstávají nežádoucí rezidua tÄ›chto rozpouÅ¡tÄ›del, Äímž jsou získané látky urÄitým způsobem znehodnoceny a Äasto je nelze použít ani v potravinářském ani ve farmaceutickém průmyslu. V tÄ›chto průmyslech musí extrakÄní Äinidlo vždy splňovat podmínky jako: nízký bod varu, nejedovatost, inertnost, chemickou stabilitu vysokou Äistotu. Na rozdíl od klasické extrakce organickými rozpouÅ¡tÄ›dly vÅ¡echny tyto podmínky naprosto dokonale splňuje superkritický oxid uhliÄitý a takzvaná supercritical extrakction.

JedinÄ› supercritical extraction superkritickým oxidem uhliÄitým

Vždy dejte pÅ™ednost extrakÄní metodÄ› superkritickým oxidem uhliÄitým pÅ™ed klasickou extrakcí organickými rozpouÅ¡tÄ›dly! Supercritical extraction nikdy nezanechá v získaných produktech zbytky zdraví Å¡kodlivých extrakÄních Äinidel.